Labvēlīgais Tips

Omnibuss

G Em Dom?t?ji dom?s dz?vo, C D V?sturnieki – atmi??s, Brauc pa m?su zemi br?vo Omnibuss, kas nest?jas. Pirm? st?v? netic?gie, Otr? mazliet laim?gie. Buratino pie pieminek?a ziedus k?rto, Mu??u lauk? aprok kapeikas un raug?s G Em C Otr? r?t? – vai tik neb?s z?le za??ka G D P?c t?, p?c liel? it nek?. 2x C D Omnibuss, omnibuss G Em Iebrauc man? d?rz? kluss, Izbrauk? man tom?tus, Red?sus un burk?nus, C D G Un aizbrauc nezin?m? virzien?. Vientul?g? ap?tij? Skumji st?r? šoferis, Pat ?oti jautr? komp?nij? Izskat?s vi?š aizmidzis. Kontrolieri ?rpr?t?gie, Pasažieri nolemtie. Arlekino nesmejas, bet rauj tik s?vo, Pat monarhija nav vairs t?, kas k?dreiz bija. R?ta v?jos nokr?t zem? lapa p?d?j?, Nek? un mums vairs nav nek?. 2x Omnibuss, omnibuss Iebrauc man? d?rz? kluss, Izbrauk? man tom?tus, Red?sus un burk?nus, Un aizbrauc nezin?m? virzien?. Un aizbrauc nezin?m? virzien?, Un aizbrauc nezin?m? virzien?

____________________________
http://akordi.gitaristiem.lv